Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia được đăng tải tại địa chỉ:https://dx.gov.vn (chọn mục “ Tải về Bộ nhận diện”).- Giao diện các ứng dụng:- Chọn một trong số 6 ấn phẩm để xem và nghiên cứu.Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là bộ nhận diện), ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 4