Hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Long là người đầy nhiệt huyết trong công tác quản lý, luôn làm việc hết mình, hòa đồng chia sẻ cùng đồng nghiệp.