Phó Hiệu trưởng là người đầy nhiệt huyết trong công việc quản lý và chuyên môn. Người luôn làm việc hết mình và tạo mọi điều tốt đẹp đến toàn thể giáo viên trong trường .