Cô là giáo viên trẻ và nhiệt tình trong công tác, luôn hòa đồng chia sẻ cùng đồng nghiệp.