Cô luôn nhiệt tình trong công việc, luôn có đủ các loại hồ sơ khi đến lớp.