Cô luôn nhiệt tình trong công tác, luôn sẵn sàn trong mọi hoạt động liên quan và hòa đồng với đồng nghiệp.