Giảng dạy nhiệt tình, hòa đồng với đồng nghiệp.Luôn có đủ các loại hồ sơ khi đến lớp.