Cô luôn nhiệt tình trong công tác, luôn hòa đồng với đồng nghiệp và luôn có đủ các loại hồ sơ khi đến lớp.