Cô là giáo viên trẻ, luôn nhiệt tình trong công tác và hòa đồng tốt với đồng nghiệp.