Cô luôn nhiệt huyết trong công việc.Tất cả vì học sinh thân yêu. Yêu mến đồng nghiệp.Cô luôn yêu nghề, mến trẻ và là gương sáng để học sinh noi theo.