Thầy luôn gương mẫu trước học sinh và đầy nhiệt huyết trong công tác.