Cô là trẻ, năng động, nhiệt tình trong công tác hòa đồng với đồng nghiệp.