Cô luôn nhiệt tình trong công tác, đầy nhiệt huyết và hòa đồng với đồng nghiệp.Cô luôn gương mẫu trước học sinh, là tấm gương tốt để học sinh noi theo.