Cô luôn nhiệt tình trong công tác, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.